تماس با ما

مدرسه حکیم (واحد دختران و پیش دبستان)

مدرسه حکیم (واحد پسران)

ارتباط با ما

Via public transportation
Subway: take the train line number one to Tajrish Square , then a 12-15-minute walk
Bus: take the darabad bus along Tajrish Square , or the nobonyad bus (shahrdari Ave)