مدرسه بین المللی حکیم

نقش اولیا در تحصیل فرزندان در دوران کرونا

نقش اولیا در تحصیل فرزندان در دوران کرونا   خانواده اولین و مهم ترین نهادی ست که شخصیت فرزندان در آن شکل می‌گیرد ، تکیه گاهی ست برای فرزندان که پس از همه اتفاقات خوب و بدی که در طول روز پشت سر می‌گذارند در نهایت به مأمن امن خانواده پناه می‌آورند. علاوه بر خانواده …

نقش اولیا در تحصیل فرزندان در دوران کرونا ادامه »