گرین لند

معرفی گرین لند

مدرسه به عنوان یکی از محیط های مهم و تاثیر گذار در زندگی افراد شناخته می شود که در این محیط به واسطه آموزش های مختلف ،بخشی از شخصیت افراد در بزرگسالی پایه ریزی می شود. کودکان بیش ترین ساعات روز خود را در مدرسه می گذرانند و بسیار روشن است که این محیط به واسطه ارتباط طولانی با دانش آموزان وبهره مندی از ظرفیت های مختلف نقش بسیار پررنگی در رشد اخلاقی، بهداشت روان،مسائل تربیتی و پرورشی دارد و می تواند در راستای خانواده، برای ارتقا سلامت روان دانش آموزان تلاش کند. زیرا دستیابی به اهداف آموزشی، قبل از هر چیز مستلزم رسیدن به ثبات و امنیت فردی و قرار گرفتن در سطح استانداردی از بهداشت روان و سلامت اجتماعی است.

ما مفتخریم که این مهم در مجتمع بین المللی حکیم ،هموراه مورد توجه بوده است و به عنوان یک مجتمع آگاه با درک ضرورت های نامبرده و با هدف تسهیل فرآیند آموزشی ،نسبت به نیازهای حیطه سلامت روان نیز توجهی خاص داریم و با تاسیس بخش گرین لند ،به عنوان واحد مشاوره و روانشناسی مجتمع، حمایت ها و مراقبت های مورد نیاز دانش آموزان، پرسنل و خانواده ها را در زمینه بهداشت روان و سلامت اجتماعی و مسائل پرورشی ،به شکل فردی یا گروهی پاسخگو هست.

شایان ذکر است که با هدف توانمند سازی دانش آموزانی که نیازهای ویژه دارند و نیازمند توجه و برنامه ریزی و مداخلات فردی هستند نیز، تدابیری برای دسترسی به محیط آموزشی مناسب و امن و ارتباط با کادر حرفه ای توانبخشی ، حمایتی و درمان گران مجرب برنامه ریزی شده است تا بتوانند کنار سایر دانش آموزان تحصیل کنند.

اهداف گرین لند

ارتقا بهداشت روان و احساس امنیت در سطح فیزیکی و روانی برای همه دانش آموزان در محیط مدرسه

ارتقا بهداشت روان و احساس امنیت برای پرسنل مدرسه به عنوان بزرگسالان سالم و الگوهای دانش اموزان

ارتقا بهداشت روان در سطح خانواده و تقویت کارکردهای سالم خانواده ها برای پرورش هر چه بهتر فرزندان

محیط گرین لند

واحد مشاوره واقع در ساختمان مدرسه دختران مجتمع بین المللی حکیم است که همه بخش های مدرسه می توانند با این واحد در ارتباط باشند

این ساختمان از اتاق های مختلف برای مشاوره فردی و گروهی ،اتاق بازی درمانی  و شن درمانی،اتاق کاردرمانی(ذهنی و جسمی-حرکتی) تشکیل شده است تا بتواند به نیازهای مختلف دانش آموزان در زمینه های مختلف شناختی ،مهارتی و رفتاری پاسخ دهد.

خدمات گرین لند

نحوه برقراری ارتباط با واحد گرین لند